دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 15633

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1391

عزيزم حول نده! ميزنم از وسط به دو قسمت متساوي تقسيم بشي ها! ( دكتر شريعتي در صف نان)