دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 15579

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1391

خانوم 100 بار گفتم از ليفو كيسه من استفاده نكن.( دكتر شريعتي در حمام)