دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 15533

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1391

شباهت مردها باايرانسل: خيلي ارزونن، زياد اعتبار ندارن،دل خوش كنن،مواقع ضروري دردسترس نيستن،كلاستو اساسي ميارن پايين،ازهيچي بهترن!