دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 1348

تاریخ انتشار : بهمن 1388

طرف دیسك كمر داشته، بچش با كیفیت به دنیا میاد!