دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 1025

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1388

یك روز یه سیره به پیازه میگه حیف كه سیرم وگرنه می خوردمت