دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

عکس رئیس بده تو کارتون کاراگاه گجت !


کارتون کاراگاه گجت

کارتون کاراگاه گجت

 

اینقدر از کارای این رئیس بده توی کارتون کاراگاه گجت حرصم میگرف که نگو !
لامصبا عکسش رو هم نشون نمیدادن !!!

رئیس بده توی کارتون کاراگاه گجت

 

منبع : 4جوک