دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

بندر همیشه عباس !!!


برای اینکه بعدا حرف و حدیثی نباشه....

بندر همیشه عباس

 

پیشگیری همیشه بهتر از درمان بوده و هست !!!
بعید نیست فردا بگن اسمش بندر عبدالله عمر عباس بوده !