دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

طنز


زن ذليل [ بازدید : 7977 ]
۵ سوال خانمان سوز [ بازدید : 5690 ]
تست کنکور [ بازدید : 10491 ]
نوشابه گازدار [ بازدید : 4648 ]
تصادف مرد و زن [ بازدید : 8197 ]
خصوصيت دختر ايروني [ بازدید : 8923 ]
اهمیت تبلیغات [ بازدید : 8014 ]