دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

طنز


زن ذليل [ بازدید : 8022 ]
۵ سوال خانمان سوز [ بازدید : 5717 ]
تست کنکور [ بازدید : 10533 ]
نوشابه گازدار [ بازدید : 4683 ]
تصادف مرد و زن [ بازدید : 8229 ]
خصوصيت دختر ايروني [ بازدید : 8954 ]
اهمیت تبلیغات [ بازدید : 8049 ]