دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

طنز


زن ذليل [ بازدید : 8102 ]
۵ سوال خانمان سوز [ بازدید : 5814 ]
تست کنکور [ بازدید : 10630 ]
نوشابه گازدار [ بازدید : 4756 ]
تصادف مرد و زن [ بازدید : 8299 ]
خصوصيت دختر ايروني [ بازدید : 9020 ]
اهمیت تبلیغات [ بازدید : 8121 ]