دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

طنز


زن ذليل [ بازدید : 7919 ]
۵ سوال خانمان سوز [ بازدید : 5651 ]
تست کنکور [ بازدید : 10420 ]
نوشابه گازدار [ بازدید : 4621 ]
تصادف مرد و زن [ بازدید : 8166 ]
خصوصيت دختر ايروني [ بازدید : 8873 ]
اهمیت تبلیغات [ بازدید : 7966 ]