دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

طنز


زن ذليل [ بازدید : 7776 ]
۵ سوال خانمان سوز [ بازدید : 5581 ]
تست کنکور [ بازدید : 10253 ]
نوشابه گازدار [ بازدید : 4542 ]
تصادف مرد و زن [ بازدید : 8078 ]
خصوصيت دختر ايروني [ بازدید : 8778 ]
اهمیت تبلیغات [ بازدید : 7839 ]