دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

طنز


زن ذليل [ بازدید : 7867 ]
۵ سوال خانمان سوز [ بازدید : 5621 ]
تست کنکور [ بازدید : 10363 ]
نوشابه گازدار [ بازدید : 4583 ]
تصادف مرد و زن [ بازدید : 8122 ]
خصوصيت دختر ايروني [ بازدید : 8823 ]
اهمیت تبلیغات [ بازدید : 7913 ]