دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

تیپ های مختلف بانوان در متروی تهران


31 اثر هنری دیجیتالی به روایتی طنزآمیز در مورد شخصیت های مختلف زنان و دختران ایرانی در مترو تهران که شما دوستان در ادامه این ایمیل خواهید دید کاریست از "الهام عطایی آذر" که در اوایل ما سپتامبر گذشته در نمایشگاهی تحت عنوان "ورود آقایان ممنوع" در تهران برگزار شده بود ...عزیز خانوم

ورود آقایان ممنوع


کارمند

ورود آقایان ممنوع


دانشجوی دانشگاه شریف

ورود آقایان ممنوع


دیپلمه

ورود آقایان ممنوع


دودی

ورود آقایان ممنوع


مادر جان

ورود آقایان ممنوع


مژگان جون

ورود آقایان ممنوع


هنرمند

ورود آقایان ممنوع


برنزه

ورود آقایان ممنوع


جنگولک

ورود آقایان ممنوع


مجری

ورود آقایان ممنوع


فروشنده

ورود آقایان ممنوع


خریدار

ورود آقایان ممنوع


خفاش

ورود آقایان ممنوع


کیف قرمزی

ورود آقایان ممنوع


پشت کنکوری

ورود آقایان ممنوع


جیگر

ورود آقایان ممنوع


معلم

ورود آقایان ممنوع


مدل

ورود آقایان ممنوع


کپل

ورود آقایان ممنوع


پلنگی

 ورود آقایان ممنوع


مو قشنگ

 ورود آقایان ممنوع


تپل خنگ

 ورود آقایان ممنوع


بچه مدرسه ای

 ورود آقایان ممنوع


تر و تمیز

 ورود آقایان ممنوع


پیرزن

 ورود آقایان ممنوع


پر مشغله

 ورود آقایان ممنوع


نوجوان

 ورود آقایان ممنوع


دهاتی

 ورود آقایان ممنوع


روشنفکر

 ورود آقایان ممنوع


ورزشکار

 ورود آقایان ممنوع
 

منبع : ایران کارتون