دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

یه دل دارم كبابته ،هرجاباشی به یادته ،اگرچه بیخیالمی،ولی دلم خرابته

عاشق ستاره صبح ،عاشق روزهای بارانی، عاشق هرچه نام تست برآن!

زندگی آنقدر ابدی نیست که هر روز بتوان مهربان بودن را به فردا انداخت

بي تو پيمودن شبهاشدني نيست, شبهاي پر از درد كه فردا شدني نيست, گفتم كه برايت بفرستم دل خودرا،افسوس كه چون نامه دل تاشدني نيست .

قطرات بارون ممکنه کوچک دیده بشه امایه گل تشنه منتظرباریدنشه ،یه SMSممکنه ساده به نظربرسه اماقلب فرستندش خیلی بیادته.

سوزن رفاقت در تيوپ قلبم فرو رفت وگفت فسسسسسس تازه فهميدم بابا پنچرتيم.

هر وقت به چهره تو نگاه میکنم به شوخ طبعی خدا پی میبرم.

اگه ديدي توقلبت دودبلندميشه نترس اون منم كه معتادمحبتت شدم.

الفت روزهاى خوش را روزگار از ما گرفت/ اى خوشا روزى كه با هم روزگارى داشتيم

مثل كبريت كشيدن در باد ديدنت دشوار است؛ من كه به معجزه ى عشق ايمان دارم؛ ميكشم آخرين دانه ى كبريتم را در باد؛ هر چه بادا باد

ميلاد باسعادت شمس وشموس ، ثامن الحجج على بن موسى الرضا (ع) بر شما مبارك باد

كسى قدم به حرم ، بى مدد نخواهدزد ، بدون واسطه دم ازخدا نخواهدزد ، گداى كوى رضا شو ، كه آن امام رئوف ، به سينه احدى دست رد نخواهدزد...
بهترين شادباشها تقديم به شمابه مناسبت ميلاد امام رضا(ع)

زائري بارانی ام آقا به دادم میرسی؟
بی پناهم خسته ام تنها بدادم میرسی؟
گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم ضامن چشمان آهوها بدادم میرسی؟
من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام هشتمین دردانه زهرا بدادم میرسی؟
ولادت امام رضا را تبریک میگویم.

اى راهب كليسا كمتر بزن به ناقوس/ خاموش كن صدا را نقاره ميزند طوس/ آيا مسيح ايران كم داده مرده را جان/ بردار جان خود را با ما بيا به پابوس/ آنجا كه خادمينش از روى زائرينش/ گرد سفر بگيرند با بال ناز طاووس
ولادت با سعادت حضرت امام رضا مبارك
"التماس دعا"

حاشا كه سر از پای رضا برداریم / دست از سر سودای رضا برداریم
حاشا كه به محشر به تمنای بهشت / چشم از رخ زیبای رضا برداریم