دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

جوک متفرقه

  252487

وقتی آیه "هر موجودی را جفت آفریدیم" نازل شد
به من اشاره کردن گفتن تو نه، تو گوه نخور :(

  252469

یکی از سخت ترین کارای محاسباتیم
تو این روزای گرم اینه که...
با چه سرعتی عرض خیابونو طی کنم
تا ماشینی که با سرعت رد میشه بادش بخوره به من

  252468

بچه که بودم مورچه ها رو مینداختم تو آب ????????
بعد براشون پوست تخمه میریختم تا خودشونو نجات بدن ????????????????????

  252450

اینقدر که واسه تایید شدن جوکمون توسط ادمین صبر میکنیم واسه کار کاسبی فکر میکردیم سردوش سوبان الان متعلق به فورجوک میشد والا

  252444

یبار تو خیابون افسره جلومو گرفت گفت نسبت با خانوم؟


گفتم کدوم خانوم شما اینجا خانوم میبینی؟
گفت نه اونیکه تیپ زدی باهاش قرار گذاشتی بری دنبالش
فکر کنم پلیس پیشگیری بود!!!!

  252443

هر پدر ایرانی یه:
اینجا که میبینی شده متری ۳۰میلیون تومن،۴۰ سال پیش همش بیابون بود متری صد تومن میفروختن من نخریدم!

  252438

‏جواب "تا برگردی خونه، ظرفارو شستم آشپز خونه رو هم تمیز کردم"


کاش گردگیری میکردی، یه جارویی هم میکشیدی نیست مادرِ من

  252435

بچه فامیلمون تازه به دنیا اومده واسش 12میلیون سیسمونی خریدن

.اونوقت من تا 3 ماهگی تو بیمارستان گرو بودم تا بابام اینا پول بیارن منو ببرن

  252428

ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﻧﻤﯽﺷﺪ. ﺍﻭ ﻧﺬﺭ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ، ﺗﺎ ﯾﻚ ﻣﺎﻩ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﺪ! .
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﺷﺪ… !ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﯾﻚ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺷﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯﭘﺎﯾﺎﻥﻛﺎﺭ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﻜﻪ ﻗﻨﺎﺩ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﻫﺪ، ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ از گرفتن پول امتناع کرد و ﻣﺎﺟﺮﺍی نذرش ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ.ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻐﺎﺯﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ، ﯾﻚ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻭ ﯾﻚ ﻛﺎﺭﺕ ﺗﺒﺮﯾﻚ ﻭ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻗﻨﺎﺩ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺩ…!ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﯾﻚ ﮔلﻓﺮﻭﺵ ﻫﻠﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻨﺪ، ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ.ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻐﺎﺯﻩﺍﺵ ﺭﺍﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ، ﯾﻚ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﯾﻚ ﻛﺎﺭﺕ ﺗﺒﺮﯾﻚ ﻭ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺩ…!ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﯾﻚ تاجر ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮد.ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﻝ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻛﺮﺩ.ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻐﺎﺯﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮﻩﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ؟ﻓﻜﺮﻛﻨﯿﺪ!ﭼﻬﻞ ﺗﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺻﻒ ﻛﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻏﺮ ﻣﯽﺯﺩندکه این مرتیکه چرادیرکرد.....!؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  252415

ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺭﻭ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﻧﺰﺍﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻫﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺗﻮﺋﻪ، ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻦ

  252414

‏بزرگترین موفقیت این ماه: شارژ گوشی یک درصد بود و موفق شدم خودمو برسونم به شارژر که تو دو متریم قرار داشت.

  252413

بعد کنکور پدرم پرسید چطور بود با لبخند گفتم خدا بزرگه ????نمیدونم چرا از خونه پرتم کرد بیرون نه واقعا بد گفتم یکی از فور جوکیا بیاد پادرمیونی دو روزه غذا نخوردم????

  252411

خانوما ‏همیشه یه کاغذ تو جیبتون باشه که روش نوشته باشین “کار شوهرمه”،اگه یه بلایی سرتون‌ اومد، تصادف کردین یا به قتل رسیدین


پلیس بره سراغش که بره زندون و خیلی بهش خوش نگذره بره یه زن دیگه بگیره!

  252402

‏این استادای موسیقی واقعا قلبشون ضعیفه
استاد پیانو داشت بهم درس میداد گفتم استاد این چرت و پرتا رو ول کن، اون دکمه‌هه که تو عروسیا فشار میدن صدای کِل زدن میده، کدومه؟
قلبشو گرفت و افتاد

  252393

داداشم عطسه میکنه میپره هوا بهش میگن چرا پریدی؟؟
میگه آخه تو دنده بودم