دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 60789

تاریخ انتشار : فروردين 1392

يکى از لذت هايي که ديگه ندارم اينه که :
گوشيمو تازه شارژ کرده باشم , بعد بگه آرمينم ميتوني اﻻن باهم صحبت کنيم؟!
منم بگم من هميشه واسه تو وقت دارم ...
بعد بش زنگ بزنمو اينقد حرف بزنيم که شارژگوشيم خالي شه ووسط حرفا خاموش کنه ...
بعدش هول هولکي برم وايسم کنار پريز برق تا هم با عشقم حرف بزنم هم گوشيم شارژ شه ...
ﻻيک : ازوقتي رفتي 3 ساعت و نيم که هيچ 30 ثانيه هم با گوشيم حرف نميزنم ...