دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 60981

تاریخ انتشار : فروردين 1392

........!!!
گاهی حرفم را برای نان ریزه های حیاطمان میزنم!
شاید گنجشکان هضمشان کنند....!!!