دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 60859

تاریخ انتشار : فروردين 1392

ممنون
که باران را به خاطر خوبان ِ زمینت میفرستی
چه سیلی می آمد
اگر بر عکس بود حکمتت !