دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262341

تاریخ انتشار : خرداد 1400

پیداست از گلاب سرشکم که من چو گل
یک روز خنده کردم و عمری گریستم:)

شهریار:]