دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262334

تاریخ انتشار : خرداد 1400

خیال کردم که‌ این‌ گوشه کنارا
یکی داره هوای کار مارا
یکی هم میون دلسوز ما هست
نداره آرزو آزار مارا


معین_تنهای تنها