دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261658

تاریخ انتشار : آذر 1399

یه روز سه تا بچه بودن که اسماشون ادب و به تو چه و دوست دارم بود ادب رفت نونوایی به توچه رفت مدرسه کی تو خونه مونده؟
با صدای بلند بگید
خیلی ممنون منم دوستون دارم
کمبود محبت دارم خودتیخیل