دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261040

تاریخ انتشار : آبان 1399


این پاییز
فقط من و #تُ را کم دارد
کنارِ هم ...


شیما_سهرابی