دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261620

تاریخ انتشار : آذر 1399

من هیچ بازی ای رو مستقیما از مارادونا ندیدم.
اما مارادونا برای من فقط یه بازیکن نیست، فقط بهترین بازیکن تاریخ هم نیست، یه نماده.
گل دست خدا برای من سمبل مبارزه با ظلمه.
قهرمانیاش با ناپولی فریاد مردم فقیر ناپله.
هرگز نمیشه فراموشش کرد
Rest in peace SAN DIEGO