دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

دیالوگ های ماندگار

  257806

»: نا امنی بزرگترین دغدغه هر کشوریه!
»: نعمتان مجهولتان: الصحة والأمان!
دو نعمت مخفی اند: سلامتی و امنیت!
» : اکثر قوای انسانیه طالب اخلاق رذیله اند!
پس یوماً فیوماً از خودت غافل مباش!

  257803

تریماگاسی( Zorion Eguileor):
سه نوع آدم وجود داره
اونایی که در صدر هستن
اونایی که در قعر هستن
و اونایی که سقوط می‌کنن.
✔️Platform✔️

  257788

این فکرکردن است که تو را به کشتن می‌دهد.
✔️پنج نفری که در بهشت ملاقات می‌کنیم✔️

  257767

»: نا امنی بزرگترین دغدغه هر کشوریه!
»: نعمتان مجهولتان: الصحة والأمان!
دو نعمت مخفی اند: سلامتی و امنیت!
» : اکثر قوای انسانیه طالب اخلاق رذیله اند!
پس یوماً فیوماً از خودت غافل مباش!

  257764

تریماگاسی( Zorion Eguileor):
سه نوع آدم وجود داره
اونایی که در صدر هستن
اونایی که در قعر هستن
و اونایی که سقوط می‌کنن.
✔️Platform✔️

  257749

این فکرکردن است که تو را به کشتن می‌دهد.
✔️پنج نفری که در بهشت ملاقات می‌کنیم✔️

  257727

دکتر امیل هارتینگ(گای پیرس):
واسه آینده داشتن
لزومی نداره گذشته داشته باشی
✔️Bloodshot✔️

  257726

دکتر امیل هارتینگ(گای پیرس):
واسه آینده داشتن
لزومی نداره گذشته داشته باشی
✔️Bloodshot✔️

  257688

هیچ زندگی هدر نمی‌رود، فقط تنها زمانی را که ما هدر می‌دهیم زمانی است که صرف این فکر می‌کنیم که تنها هستیم.
✔️پنج نفری که در بهشت ملاقات می‌کنیم✔️

  257687

عدالت، بر مرگ و زندگی افراد حکم‌فرما نیست. اگر این‌طور بود، هیچ آدم خوبی در سن جوانی نمی‌مرد.
✔️پنج نفری که در بهشت ملاقات می‌کنیم✔️

  257677

هیچ زندگی هدر نمی‌رود، فقط تنها زمانی را که ما هدر می‌دهیم زمانی است که صرف این فکر می‌کنیم که تنها هستیم.
✔️پنج نفری که در بهشت ملاقات می‌کنیم✔️

  257676

عدالت، بر مرگ و زندگی افراد حکم‌فرما نیست. اگر این‌طور بود، هیچ آدم خوبی در سن جوانی نمی‌مرد.
✔️پنج نفری که در بهشت ملاقات می‌کنیم✔️

  257653

شمایید که با حرکتِ خود دنیایتان را خلق می‌کنید.
✔️وینستون چرچیل

  257643

هیچ‌کاری تصادفی نیست و اینکه همه ما به یک نحوی با هم در ارتباطیم و اینکه شما زندگی هیچ‌کس را از کس دیگر نمی‌توانی جدا و بی‌ارتباط بدانی، مثل اینکه بخواهی نسیم را از باد جدا بدانی.
✔️پنج نفری که در بهشت ملاقات می‌کنیم✔️

  257636

افسوس که جوان نمیداند
و پیر نمیتواند
کتاب ادبیات هشتم