منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس دلتنگی

  89519

این روزا هر کی ازم می پرسه "چطوری؟"
برا اینکه "خوب" باشم
ناچارم دشمن خدا بشم

  89504

درهیاهوی زندگی دریافتم چه دویدنهایی که فقط پاهایم راازمن گرفت درحالیکه گویی ایستاده بودم!چه غصه هایی که فقط سپیدی مویم حاصل شد در حاليكه قصه ی کودکانه اى بیش نبود!
دریافتم کسی هست که: اگر بخواهدميشود , اگر نخواهد نمیشود.به همین سادگى!
کاش نه میدویدم و نه غصه میخوردم....

  89501

حکایت ما و دوستان حکایت برکه است و ماه ....
دور از هم و در دل هم

  89452

هی... لحظه ای که رفتی و بغض داشت خفم میکرد. أصن بمن نگاه نکردی. حس عشق و نفرتو با هم داشتم. ولی بازم دوست دارم و ثانیه شماری میکنم واسه دیدنت و محل سگ نذاشتنت بهم!!‏

  89434

میدونید دلتنگی چیه؟
دلتنگی یعنی نگرانو دلتنگ کسی باشید که عمرا دلتنگ شما باشه.....
بزن لایکو به افتخار کسی که دلتنگشیو نمیدونه.

  89341

باورم شد
که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را…
از من گذشت…
اما…
هرجا هستی
“خسته نباشی”…

  89335

گیرم تمام این صفحه راهم عاشقانه نوشتم...
ازاین ستون تاآن ستون...
هیچ فرجی نخواهد شد...
وقتی ک دیگر دلت برایم تنگ نمیشود...!!

  89148

این روز ها بیشرمی مسری شده است !!!!!

ماسک های پزشکی دیگر کفاف نمیدهند

هرکه به من میرسد بی چشم و روست ....

  89145

سکوتی سنگین زنجیر بر پای ِ حوصله ام انداخته ... ،


کش می آیند ...

ثا ن ی ه ه ا ی د ل ت ن گ ی ...

  89126

ﺑﻔﻬــــــــــــﻡ!
ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ،
ﻧـَﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ...
ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻢ ،
ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ " ﺗﻮ " ﮔﻔﺘﻢ ؛ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ...
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫــــــــــﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ ...

  89110

دلـــــــــم یک دنیا تنهایی میخواهد....

بایک عالــــــمه تــو... وتمام گوشــــه کنارهای قـلبت.....

لایک: ....

o_o

  89106

این شعر رو جایی دیدم خیلی خوشم اومد
وقتی از غربت ایام دلم می گیرد
مرغ امید من از شدت غم میمیرد
دل به رویای خوش خاطره ها میبندم
باز هم خاطره ها دست مرا می گیرد

  88991

تا کجای قصه ها باید ز دلتنگی نوشت
تا ب کی بازیچه بودن در دو دست سرنوشت
تا ب کی با ضربه های درد باید رام شد
یا فقط با گریه های بی قرار آرام شد
بهر دیدار محبت تا به کی در انتظار
خسته ام از زندگی با غصه های بی شمار...

  88973

گاهی آنقدر دلم از زندگی سیرمیشود که میخواهم تاسقف آسمان پرواز کنم ورویش دراز بکشم ... آرام وآسوده.. مثل ماهی حوضمان که چند روریست روی آب است ! . خیلی دلم گرفته...

  88933

توشبای بیکسی به خدا تنگه دلم/بوی بیزاری میده بی تو آهنگ دلم
منواز خودت بدون نگواز سنگه دلم/خودت اینو میدونی با تویکرنگه دلم