منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس دلتنگی

  99213

سکوت می کنم و عشق در دلم جاریست
و این قشنگترین نوع خویشتن داریست
تمام روز اگر بی تفاوتم اما
شبم قرین شکنجه ، دچار بیداریست...

  99204

گیرم با تهدید و ترس منو پیش خودت نگه داشتی ... ولی دلم چی ؟؟؟؟؟وقتی دلم دیگه باهات نیستی چه فایده؟؟

  99191

ای سهراب
خانه باشد طلبت...
دل من سخت گرفته....بگو
شانه ی دوست کجاست؟؟؟

  99188

و بر روی دفتر زندگی سیاه کردم: ــــ واسہ دل خودم ــــ

  99186

من......
به عکس تو دست می کشم.....
و تو.......
به عکس من از من.....
دست می کشی.......

  99181

میدونید دردناک ترین جمله ای که توی عمرم شنیدم چی بوده؟
وقتی گفتن:"یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟"
جوابشون هربار ازطرف من "نه" بود...
ولی هروقت گفت تو خودم 1000 بار شکستم و خودمو خوردم...
خواستم بگم اگه شماهم این جمله رو شنیدید حواستون باشه خودتون اماده کنید برای یه شکستن عمیق

  99178

من آنقدر دیوانه ام
که وقتی مرا دور میزنی باز نگران تو ام
سرت گیج نرود ...

  99159

به ســــَــــــلامتي عاشقي ک وقتي ازش پرسـيدن : چرا نـــــــــــــاراحتي؟
گــــف : تا حالا پشت ماشين عــَروس عشـــــــــــــــقت بوق زدي !!

  99152

در فرداها هم تمام نمیشود دردها ، تنهایی ها ، بی کسی ها و...
پر از تلخی ها هستم دوست م...ن!...!
اما
اما من فرزند این خاکم ...
من فرزند پدرمم ...
تسلیم شدن معنایی ندارد برایم

  99151

زمین نخوردم !!
روی پاهایم ایستاده ام!!!
با دردهایم به تنهایی مجادله میکنم
از ظالمان و بدکاران شکست نخوردم و تسلیم شان نمیشوم

  99138

بچــــه که بودم فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــد
بـــــــزرگ شدم
دیـــدم، شنیـــدم، رفتــــم، آمـــدم
و یــــاد گرفتــــم
نــــه، آدمها هم نیــــش میزننـــد
هر چقـدر صمیــــــمی تر، عزیزتر
نیششـــان ســـــمی تــــر !

  99137

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را می گیـــرد
امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر
فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد..

  99086

مادر.....
باختم..
این بار نه در بازی با کودکان کوچه
در زندگی باختم مادر...
عشقم عاشق رفیقم شد...
چادر نماز سفیدت را سر کن سر سجاده بنشین
تو برای حوشبختیشان دعا کن و من..
باز بچه میشوم و بعد از باخت در پناه چادرت میگریم..

  99018

گذشته ام دردمیکند.....خدایا؟مرگم می آید میشودفردابرای زندگی بیدارم نکنی؟....... من خسته است .......

  99016

سلام قلب لعنتى...
اين حرفاروواسه تونوشتم...
راستش ديگه ازت خسته شدم ,ديگه بهت افتخارنمى کنم!
ديگه واسم مهم نيست کى ياچى رودوست دارى ،اصلابه من چه...
وقتى خودت بلدنيستى حرف بزنى ,قلب کسيوبشکنى ,دروغ بگى ... به چه دردمن مى خورى؟!
ازت مى خوام خودت استعفابدى...