منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس دلتنگی

  92023

تنگن خدا دلوم به یاروم // به دلبره شیرین زبونوم
کاشکه که قدره دل بودوند // دلوم شوا پهلوش بموند

  92022

دلگير نباش
دلت که گير بـاشد
رها نمي شوي

  92019

اندكي آن سوتر...
جاييست كه يك دوست در آنجا دارم...
هركجاهست
به هرحال
به هرفكر
به هركار
عزيزاست برايم
خداياتوخودت‏"غرق سعادت دارش‏"‏‏!‏

  92009

چيزي رآ جـآ گذآشتمـ ــ در عبور قَـطآرِ سریــع الــسیر
“زمــآنــ” آیــا بآز مــی گردد زمـآنـ ؟!
کـودکــی هآیمـ را در ایــستگآهِـ تولًـد ، جـآ گذآشتمـ ــ بــآز گـرد! ”
مــی خوآهمـ کودَکــ ـی کنمـ…!”

  92006

صادقانه بگویم....
دیگر دلتنگت نیستم!
چشمانم به ندیدنت خیلی زود عادت کرد...
من هم خیلی زود....زودتر از زود به نبودنت عادت کردم......

  91560

دلتنگم مثل مادربزرگ بیسوادی که هوای بچه اش را کرده اما بلد نیست شماره اش را بگیره

  91553

دستم را شکست...
ولی گله ای نکردم...
سهم دست بی نمک(شکستن است)

  91548

به بعضی ها باید گفت هــــی‌ فـــلانــی نردبـــان هــوس را بـردار و از اینـجـا بــرو
با ایــــــن‌ چــیــــزهــا قـــدت به عــــشــق نـمـی رسد !
عـــشـــق بـــال مـــی‌خــواهــد کـه تـــو نـــــــداری....!!

  91544

ماشین به راه افتاد … حس میکنم اما چیزی از من به جا مانده ؛ بر روی سینه می گذارم آهسته دستم را … جای دلم خالی !

  91530

1-خسته ام و تو ،
به وسعت شب بیداریهایم خفته ای .. .
................................................
2-به اندازه ی یک گورستان ،
مرده ام .. .
................................................
3-توپم ،اما پاره .. .

  91520

دلتنگم ....
اندازه تمام بغضایی ک گریه نشد...
اندازه تمام خنده هایی ک روی لب نیومد ...
اندازه تمام روزایی ک باید بودی و نبودی ....
اندازه تمام روزایی ک بودم و نبودی ...
دلتنگم ....
اندازه تمام روزایی ک نتونستم فریاد بزنم و بجاش ،
رفتم تو اتاقمو درو بستم و زیر پتو تا دلم خواست بی صدا داد زدم ...
دلتنگم ... چون دخترم و نمیتونم بگم عاشق ی غریبه ام!!!

  91513

آدمی که بی صدا قهر میکند می خواهد که بماند!
که دوباره بخواهد؛ که دوباره خواسته شود!
وگرنه رفتن را که بلد است...

  91509

تقویم دنیایم این سالها پرشده است از قرمز های بی دلیل …
اینجا که نباشی ، زندگی ام تا اطلاع ثانوی تعطیل میشود !

  91504

مـــ ــن را بـبـیـــــــن ...!
هـمـچـنـــان ایستــــــــاده اَم ...
آن دختــ ـری کــــه فـکــــــر مـی کــــــردی ,
... مـی شکنـــــــد بــــــی تــــــــو ...
مــی شکـــــند امثالـــ ــی مثـــــــل " تـــ ـــــو را " ...............!

  91498

اینجا قران هم بخوانی برایت حرف میسازند!
میگویند:
با خدا رابطه دارد...