پرواز کنکوری

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

اس ام اس دلتنگی


عادت به مسواک زدن دندانها را سپید میکند وتکرار هرشب خاطرات موها را ..................

فرستنده : هنوز دوستت دارمتمام آدم ها
توی زندگیشان یک ماجرای " پنهونی " دارند

یک اتفاق پنهونی

یک حس پنهونی

یک آدم پنهونی

شاید هم یک عشق پنهونی

می فهمین چی می گم؟


فرستنده : Haniii


"رفتن" !

رفتن که بهانه نمیخواهد،یک چمدان میخواهد از دلخوریهای تلنبار شده و گاهی حتی دلخوشیهای انکار شده ...
رفتن که بهانه نمیخواهد وقتی نخواهی بمانی،با چمدان که هیچ بی چمدان هم میروی!

"ماندن"

ماندن اما بهانه می خواهد،دستی گرم،نگاهی مهربان؛دروغ هایی دوست داشتنی..
وقتی بخواهی بمانی ،

حتی اگر چمدانت پر از دلخوری باشد خالی اش میکنی و باز هم میمانی ...
میمانی و وقتی بخواهی بمانی،نم باران را رگبار می بینی و بهانه اش می کنی برای نرفتنت...
آری
آمدن دلیل می خواهد

ماندن بهانه و رفتن هیچکدام ...!!!

فرستنده : góle.yákh


خدایا...
.
.
.
تموم آرزوم رسیدن ب زندگیمه به حرمت این ماه عزیز وپربرکت ،،
ب زندگیم برکت بده وعشقمو بهم برگردون بزا مال من باشه
خدایاکمکم کن...

فرستنده : sayebeshril


پزشک میشم برای گرفتن انتقام خیلیا از مریضی.پست اولی
هرگز این چاهار چیز را در زندگی نشکن
اعتماد....قول.....رابطه......قلب
زیرا اینها وقتی میشکنند صدا ندارند
اما درد بسیاری دارند....

فرستنده : پزشک آینده


ﺁﺩﻣــــــــــﺎﯼ ﺭﺍﺳـــــــﺘﮕﻮ ....
ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠــــﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷـــــﻖ ﻣﯽ ﺷﻦ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑُﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ .....
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ ﻣﯽ ﮔﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘـــــــﺖ ﺩﺍﺭﻥ ....
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾـــــﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ....
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾــــــﺮ ﺗﻨــــــــﻬﺎﺕ ﻣﯽ ﺫﺍﺭﻥ ....
ﺍﻣــــــــﺎ .....
ﻭﻗﺘـــــﯽ ﺯﺧﻤــــــــﯽ ﺑﺸﻦ ...
ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﻦ ...
ﭼﯿـــــــﺰﯼ ﻧﻤـــــــﯽ ﮔــــــﻦ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ...
ﻭ ....
ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﻥ ...
ﻭﻟـــــــــﯽ ﺗﺎ ﺍﺑــــــــــﺪ ﻣﯿﺸﮑــــــــــﻨﻦ


فرستنده : niayesh*74


رفت؟
بسلامت....من خدا نیستم بگم صدبار اگر توبه شکستی بازای....اونکه رفت به حرمت اونچه ک باخودش برد حق برگشت نداره...

فرستنده : angel


دلم تنگه ....دلم تنهاست ....دلم حالی به حالیه....
چه قدر این بی کسی سخته.....خدایا جات خالیه...
میخواد کاری کنه دنیا ...... که از یادم بره هستی..
تو که یه عمره خوبه من ....چشاتو رو بدیم بستی..
منم که از این تنهایی خستم.....میترسم گم کنه دستاتو دستم..
منو عمری سر سفرت نشوندی...... نمک خوردم نمکدونو شکستم..
منم که چشمامو رو تو بستم......به پای هر کسی جز تو نشستم..
همونی که تو مهمونیه عشقت....نمک خوردم نمکدونو شکستم...
خدایا از خودم خستم..دلم از دست من خونه
رهام کن از همونی که ....کسی جز تو نمیدونه

فرستنده : •.¸ʎdíìS¸.•


آغوش من دیگر برای تو سرد است،

تو از همان اول مهاجر بودی پرستوی من...

کوچ کن به آغوش گرم دیگری...!

فرستنده : چالوسی کیجا


ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ . . .
ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﮑﻨﻢ . . .
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ! ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ ! ﺷﺪﻡ . . . !
.
.
.
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪﻩ ، ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﻢ ، ﻣﻨﻈﻮﺭﻣﺎﻥ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮﯾﺴﺖ . . . !

فرستنده : Haniii


چقدر سخته...
وقتی ناتوان می ایستی در مقابل از دست دادن با ارزش ترین چیز زندگیت...
Silver

فرستنده : silver


.. ... ......
بعد از "رفتنت"
همه ی "آرزوهایم"
را
گذاشتم در "جعبه ای"
و
انداختم به "دریا"
یا "تو"جعبه را میبینی
یا
یا در "دریا" سرگردان میشم...

فرستنده : daryaa


گاهی چه اصرار بیهوده است......!!!!!!
اثبات دوست داشتنمان به آدمها....!!!!!!
معرفت های بی جایمان.....!!!!!!
دوست داشتن های زیادمان.....!!!!!
بها دادن های بیش از حد مان.....!!!!
تلاشهای بی مورد برای حفظ دوستی ها یمان....!!!!
اما..........!!!!!!
باور کنید بیشتر دوستمان دارند......!!!!!! وقتی....!!!!
دوستشان نداشته باشیم.....!!!!!
سراغشان را نگیریم......!!!!!!
حتی حالشان را هم نپرسیم.....!!!!
وقتی برای آدم های بی محبت امروزی....!!!
با معرفت بودن ....!!!!!
بی معرفت بودن......!!!!!
خوبی و بدی.....!!!

فرستنده : Mehran.M


دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای دوﺳﺖ، ﻫﻮای ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ

ﮔﺮ از ﻗﻔﺲ ﮔﺮﯾﺰم ﮐﺠﺎ روم، ﮐﺠﺎ ﻣﻦ؟

ﮐﺠﺎ روم ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ ﻧﺪاﻧﻢ

ﮐﻪ دﯾﺪﻩ ﺑﺮﮔﺸﻮدم ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻣﻦ

ﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪام ﺑﻪ ﮐﺲ دل، ﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ دل

ﭼﻮ ﺗﺨﺘﻪﭘﺎرﻩ ﺑﺮ ﻣﻮج، رﻫﺎ، رﻫﺎ، رﻫﺎ ﻣﻦ

ز ﻣﻦ ﻫﺮ آﻧﮑﻪ او دور ، ﭼﻮ دل ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ آن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ، ازو ﺟﺪا، ﺟﺪا ﻣﻦ!

ﻧﻪ ﭼﺸﻢ دل ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ، ﻧﻪ ﺑﺎدﻩ در ﺳﺒﻮﯾﯽ

ﮐﻪ ﺗﺮ ﮐﻨﻢ ﮔﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آﺷﻨﺎ ﻣﻦ

ز ﺑﻮدﻧﻢ ﭼﻪ اﻓﺰود؟ ﻧﺒﻮدﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﻫﺪ؟

ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪم ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ زﻧﺪﻩام ﭼﺮا ﻣﻦ؟

ﺳﺘﺎرﻩﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻢ در آﺳﻤﺎن اﺑﺮی

دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای دوﺳﺖ ، ﻫﻮای ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ

فرستنده : شنقول


ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯿــــــــﺪﻫﯽ ...
ﺑﻪ ﻋﻤــــﺪ ... ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﻤــــﺪ ... ﺧﺪﺍ ﻣﯿــــــﺪﺍﻧـــﺪ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ...
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﮑﺴﺘـــﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ...
ﺣﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻧﺠﯿﺪﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ...
ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﻡ ...
ﺳﮑﻮﺗــــــ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﺗــــــــــــﻮ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿــــﺪﻫﯽ ...
ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ...
ﺧﯿــــﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣــــﺘـــــــــــ

ای خــــــدا...

فرستنده : golnoosh

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات