دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس شب قدر

  3439

شب قدر، آواي ايمان را در گوش جان انسان‌ها ترنم مي‌کند.

  3438

شب قدر، بزرگ‌ترين ميدان‌گاه سبقت گرفتن اولاد آدم در خيرات است.

  3437

شب قدر، بهترين گاه آرايش صحيفه دل مؤمنان به زيور ذکر خداست.

  3436

شب قدر، وقت شناخت قدر خويش است.

  3435

شب قدر، بهترين منزلگاه نيايش‌گران سرسپرده به مهر حق است.

  3434

شب قدر، گاه رويش جوانه‌هاي الغوث الغوث بر عرصه لب‌هاي تائب است.

  3433

شب قدر، فصل نزول آيات رحماني بر بوستان جان‌هاي روحاني است.

  3432

شبي است که «ليلة البراتش» خوانند:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند
چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي
آن شب قدر که اين تازه براتم دادند

  3431

شبي که در آن خطاب مي‌آيد: کجايند جوانمردان شب‌خيز که در آرزوي ديدار، بي‌خواب و بي‌آرام بوده‌اند و در راه عشق شربت بلا نوشيده‌اند، تا خستگي ايشان را مرهم گذاريم و اندر اين شب قدر ايشان را با قدر و منزلت گردانيم؛ که امشب، شب نوازش بندگان است و وقت توبه گنهکاران.

  3430

شب قدر، شبي که شياطين در بند اسارتند و آدميان ايمن از آنها.

  3429

شب قدر، شبي که بايد به ياد روي محبوب عزيز، آن يار پنهان رخسار، با دردمندي‌هاي عاشقانه ناليد و ديدار او را از خداي طلبيد.

  3428

شبي که بايد در عاشقي ثابت‌قدم بود. در طلب کوشيد و بيدار ماند و ديدار جست و احيا گرفت و به نيايش پرداخت و کار خير کرد و صالحات به جا آورد و به نيازمندان رسيد و دانايي طلبيد و به دانش‌آموزي پرداخت.

  3427

شب قدر شبي است که بايد شکواييه هجران را درنورديد و به اميد وصل و ديدار، بيدار نشست و از جام طهور «سلام» تا مطلع «فجر» سرمست بود.

  3426

شب قدر، شب شناخت قدر خويش است!

  3425

شب قدر، آواي ايمان را در گوش جان مؤمنان به غيب نجوا مي كند.