منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوکاس ام اس زیبا


  217006

شاید این بلاها را سرم آوردی
که ببینی صبر ایوب دارم یا ندارم.
ندارم! ندارم! ندارم!

سیمین_دانشور
از کتاب : سووشون

فرستنده : heshu


  217005

** زمــــان ** ..........
زنـــدگــــى را سخت مــــى گيــــرد بـــه
كسانــــى كــــه قصـــــد ** كشـــــتن **
آن را دارنـــــــد ..........!!!!!

فرستنده : هماى سعادت يك


  216993

** شيطان ** از ماموريت كـــه بازگشت خوشحال بـــود
يارانش از او پرسيدند : از ** غافل ** كردن انسان هـا
چـــه ســـودى مـــى بـــرى .....؟؟!!!
شيطان گفت : ** امــــام زمـــان ** اين هــا كه بـــيايـد
ما نابود مى شويم آن ها را ** غــــافـــل ** مــــى كنم
تــا ** امــام شـــان ** ، ** ديــرتــر ** بـــيايد ،.
يـــارانـــش پـــرســـيدنــد : ايــن هفـــته پــرونــده شان
چــــطور بـــود .....؟؟!!!
جــــواب داد :
مگـــر صــــداى ** گــــــريــــه ى امـــام شــــان ** را
نمـــى شـــنويـــد .........؟؟؟!!!!!
يا مهدى عجل على ظهورك . صلوات

فرستنده : عشق من مادر


  216980

شک نکن ....

آینده ای خواهم ساخت که گذشته ام جلویش زانو بزند

قرار نیست من هم دل کس دیگری را بسوزانم

برعکس

کسی را که وارد زندگی ام می شود آنقدر خوشبخت می کنم

که به هر روزی که جای او نیستی به خودت لعنت بفرستی  216977

امروز روز ملی گلهاست ....روزت مبارک....
اینو برای همه گلهای دنیا که عطرشونو دوست داری، بفرست....

فرستنده : فردین


  216969

ببـــــين

من آدمت نيستـــــــم

زِيـــــآدي

ولي مَنــــم كَمِت نيستم

اَگهــ فَقط

رَفيق خَنـــــدمي

مَنـــَم

پآي درد و غَمِت نيستَم

*خودتـــــي/سيــــنآ حجآزي*

فرستنده : ʂԋҽɱαʅι ƙιʝα


  216960

باور کن
همه ی دنیا فقط تویی
و برخی دوستان
بقیه هم تکراری اند...!


"عباس معروفی"

فرستنده : heshu


  216950

هرکجا دیدی خدا با شِکوه تحویلت گرفت
رشوه میخواهد خدا خرجش دعای مادر است  216917

ویـــــــــــــژه.....


اگر دلــــی را به ناله آری،ز بــــرقِ آهــَـــش امان ندارى..

بلا در افتد به هر چه دارى،،

که چــــوبِ یزدان ،صـــدا ندارد...**بازم منو بخاطر تموم خوبیات ببخــــــش...

فرستنده : تنهایی پاییز**


  216895


ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺵ !❤️

ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﻧﺎﺯ ﮐﻦ !❤️

ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ !❤️❣

ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻦ! ❤️

ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﮐﻦ! ❤️❣

ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺯﻧﺪگے ﮐﻦ !❤️

ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻏﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒاهے ﺗﻮے ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ے ﺗﻮ ﺟﺎ ﺩﺍﺩﻥ ..❤️❣

ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺵ، ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮے…

فرستنده : من فقط خودمم


  216881

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران
ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی
تو بمان و دگران وای به حال دگران  216874

مـــرگ به زودى مـرا به سر منزل جــاويد خواهد
رساند .
صداى پاى اسب هاى سپيدش را كـه از آسمان
فرو مى آيند مى شنوم .
و من كسى را مى مانم كه با بى صبرىِ فراوان
در كـــنارِ جـــاده منتظرِ كاروان است ، بـــــراى
رسيدن به آن اقامتگاه ابدى ، به نزد خدا .

فرستنده : هماى سعادت دو


  216873

دست نوشته اى از ويكتور هوگو ......

اى ستمگران ، در غفلت بـــه ســر بَـــريـــد و خــود را
فَــربِـــه سازيد ؛ هر چه مى توانيد گران تــر بفروشيد
و بيشتر سود جويى كنيد .
شما خوراك هاى خـــوب بــخوريد و خـــوب بياشاميد
اما تــو اى *** درستـــكارى ***
مــــن ، بهــــتر آن مـــى دانــــم كــــه نــــانِ خــالـــىِ
تـــــو را بــــخورم ولـــى حـــقِ ديــــگران را نـــه .


فرستنده : هماى سعادت يك


  216866

ﻣﮕـــــــﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﻋــــﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺩﯾــــــــﻮﺍﻧﻪ ﯼ قصه ی عشق ﻧﺒــــــــﺎﺷﯿــــﻢ...
ﺁﺩﻣـﯿﺰﺍﺩ ﺍﺳـﺖ ﺩﯾـﮕﺮ...
ﺷـﻮﺧﯽ ﺷـﻮﺧﯽ ﻋـﺎﺷــﻖ ﻣـﯽ ﺷﻮﺩ...
یـکدفعه، ﻗـﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﺟـﺎ مـی گــذﺍﺭﺩ...
ﺟـﺪﯼ ﺟـﺪﯼ ﻣـﯿﻤﯿﺮﺩ ...
اما درایــن مـیان
ﮔـﺎﻩ ﻣـﯿﺘﻮﺍﻥ ﺗـﻤﺎﻡ ﺯﻧــﺪﮔﯽ ﺭﺍﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﻘﻂ ﮐـﺎﻓﯿﺴﺖ...
ﺗـﻤﺎﻡ ﺯﻧــﺪﮔﯿﺖ...
ﯾـﮏ ﻧـﻔـﺮ ﺑـﺎﺷـﺪ...

فرستنده : Arash 23


  216853

ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﻭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ
ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ،
ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ
ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﺫﯾﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﺎﻭﺭﭼﯿﻦ ﺭﺧﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺪﻡ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ، ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺣﺬﻑ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ،
ﺷﮏ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺭﺍ ﺷﺘﺎﺑﺎﻥ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ.
نادر ابراهیمی..

فرستنده : heshu