دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 254948

تاریخ انتشار : آبان 1398

هری پاتر به روح پدر و مادرش که مرده بودن و برای چند دقیقه اومدن پیشش : چرا اینجا این؟ همه تون؟
مادر هری پاتر : ما هیچوقت ترکت نکرده بودیم...