دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 254727

تاریخ انتشار : آبان 1398

استیون هاوکینگ (۸ ژانویه ۱۹۴۲ معادل ۱۸ دی ۱۳۲۰ تا ۱۴ مارس ۲۰۱۸ معادل ۲۳ اسفند ۱۳۹۶):

مردم ترجیح می‌دهند دروغی را به پذیرند که باورهای قلبی آنان را تأیید کند
تا واقعیتی که امنیت ذهنی را از آنها بگیرد!