دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 253795

تاریخ انتشار : شهريور 1398

فلش: گفتی قدرت ابر قهرمانی تو چی بود؟


بت من: من پولدارملیگ عدالت