دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 253794

تاریخ انتشار : شهريور 1398

...اگه بودی خوب میشد
اما حالا که نیستی بدم نشد...

...فامیل دور...