دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250652

تاریخ انتشار : فروردين 1398

شخصیت آدم مثل هواپیماست، یعنی هر چه بیشتر هوا برود ،کوچکتر به نظر می رسد ،جزئیاتش کمتر دیده می شود و ناشناس تر می شود و هر چه کمتر هوا برود بزرگتر به نظر می رسد و جزئیاتش راحت تر دیده می شود و آشناتر می شود.اگر اصلا هوا نرود و زمین بنشیند، هر چه آدم ها به او نزدیکتر شوند، او را بزرگتر می بینند.این اوج بزرگی است.پس بزرگـی و کـوچـکی شخصـیت آدم هـا را میزان هوا رفتگی آنها تعیین می کند!... از گفته های دکتر مسعود نوروزی راهی (میم نون راهی)