دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250626

تاریخ انتشار : فروردين 1398

حقیقت را برایت نمی گویند حقیقت را نشانت نمی دهند حقیقت را برایت نمی نویسند خودت باید از گفته ها ناگفته ها را کشف کنی از دیده ها نادیده ها را حس کنی و لا به لای نوشته ها نانوشته ها را مطالعه کنی یعنی خودت باید حقیقت را بفهمی کسی آن را تقدیم تو نخواهد کرد ...حقیقت فهمیدنی است نه دیدنی و شنیدنی... برای فهمیدن یک چیز باید اهل ان چیز باشی وگرنه فهمیدنش فقط برایت دردسر می شود... برای فهمیدن حقیقت باید اهل حقیقت بود تا دانستنش فایده ای داشته باشد و بزرگترین حقیقت عشق است... هر کس اهل عشق بود رازها برایش آشکار است... از گفته های دکتر مسعود نوروزی راهی (میم نون راهی)