دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250514

تاریخ انتشار : فروردين 1398

کتابخانه قفسه هایی با کتابهای غبارگرفته نیست.یک جهان است که جاده هایش به قطر یک ورق است و مرز شهرهایش جلدهای مقواییست. از گفته های دکتر مسعود نوروزی راهی (میم نون راهی)