دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250326

تاریخ انتشار : اسفند 1397

خیانت فقط جنسی نیست!
خیانت ذاتاً طیفی است از هر رفتاری
به ترتیبی که در آن لحظه کاری کنی
که اگر همسرت و عشقت شاهدت می‌بود
انجام نمیدادی ...

احسان رستگار