دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250281

تاریخ انتشار : اسفند 1397

برای راحت تر زندگی کردن هیچوقت به هیچکس اعتماد نکن!
اگه اعتماد کردی و زمین خوردی بدون تقصیر خودته!