دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250162

تاریخ انتشار : اسفند 1397

هیچگاه به خاطر “هیچکس” دست از “ارزشهایت” نکش
چون زمانی که آن فرد از تو دست بکشد ، تو می مانی و یک “من” بی ارزش !!

هیچ تکه گاهی ابدی نیست,