دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 244784

تاریخ انتشار : شهريور 1397

+چه صنمی باهاش داری ؟؟
_دلتنگشم،مهم نیست براش!!...