دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 244522

تاریخ انتشار : مرداد 1397

روزی مردی در جاده مشغول تعمیر خودروی خود بود که ناگهان ماهیگیری که پشت سر هم ماهی می‌گرفت توجه او را به خود جلب کرد. مرد متوجه شد که ماهیگیر ماهی‌های کوچک را نگه می‌دارد و ماهی‌های بزرگ را در آب می‌اندازد. بالاخره کنجکاوی بر او غالب شد و از ماهیگیر پرسید چرا ماهی‌های بزرگ را نگه نمی‌دارد و آنها را در آب می‌اندازد؟
مرد ماهیگیر پاسخ داد: «واقعاً دلم نمی‌خواهد چنین کاری بکنم ولی چاره‌ای ندارم زیرا ماهیتابه‌ی من کوچک است»...

برای فرصت‌های مناسب، توانایی‌هایتان را گسترش دهید.