دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 51699

تاریخ انتشار : اسفند 1391

کشیش به قهرمان در حال مرگ گفت:
شیطان را لعنت کن پســـــــرم !
قهرمان گفت:
الان وقت این نیست که برای خودم دشمن بتراشم پـــــــدر!