دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 51687

تاریخ انتشار : اسفند 1391

دختر آبجیم 3سالشه، دقت کنید می گم 3 سال نه 30 سال!!!!!! سر سفره باباش به من گفت نوشابه زرده رو بده!! یه نیگاه به باباهه انداخت یه نیگام به من و گفت:« بابا این که نارنجیه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» یعنی 75 میلیون ملت اینو نفهمیده بودند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!! این جقله فهمید!!!!!!؟