منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 41955

تاریخ انتشار : بهمن 1391

عاغا موقع امتحانا که سرمون خلوت بود کلی سوژه خنده تو فاکیل پروروندیم
اومدیم بذاریم تو فورجک میگفت نمیشه اس ام اس افزود چون ایامه امتحاناته
اخه عزیز من تنها موقعی که وقت اضافه داریم همین ایام امحاناته
داغ دیده های عزیز
تجدیدی ها
ما را در غم خود شریک بدانید