دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 336

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1388

من به روز سالگرد ازدواجمان همانند نگاه یك گوسفند است به روز عید قربان!