دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262431

تاریخ انتشار : تير 1400

از سال پیش تا الان
تنها چیزی که به زندگیم اضافه شده ماسکه /: