دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261444

تاریخ انتشار : آبان 1399

(Your friend) به معنای دوست شما

الان دارم یه پیر مرد میبینم(خیلی پیر نیست) داره میره

همینجور میره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
داره میره

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هنوز داره میره

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.کوشدیگه نمیبینمش کجا رفت خودتون برید دنبالش