دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261373

تاریخ انتشار : آبان 1399

نوبتی هم باشه نوبت کرونا گرفتن من بود برام دعا کنید حالم خوش نیس