دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 260416

تاریخ انتشار : مهر 1399

زنان عشق را رمان میخواهند، مردان داستان کوتاه.

دافنه دوموریه