دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 258332

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1399

روزه داران هیچگاه حال گرسنگان رادرک نخواهند کرد چون به افطار اطمینان دارند: