دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 258074

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1399

در کوچه های عشق دنبال تو میگشتم.
.
.
.
.
.حقیقت شب بود ترسیدم
یعنی رسما ریدم به خودم
هیچی دیگه برگشتم