دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 256307

تاریخ انتشار : دي 1398

صد در صد گوسفندی:(
دوست عزیز از شما بدینوسیله دعوت میشود برای صرف شام....
حتماً دستان خود را با آب و صابون بشویید:)
اسکول شدی رف دادا:)