دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 256273

تاریخ انتشار : دي 1398

هیـــــچ چیز غیـــر ممکن(impossible) نیست
این کلمه خودش می گوید مـــن مــمـــکن هستم ( Im possible )
پس رویاهای بزرگتان را غیر ممکن نپندارید و بدانید غیرممکن دانستن هدفی فقط درجهت توجیه اهمال کاری هایتان در راه رسیدن به آنست و حقیقی نیست....!