دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 255511

تاریخ انتشار : آذر 1398

گنجشکی که از مترسک بترسد از گرسنگی می‌میرد
-چگوارا